ฝึกสนทนาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฉบับ เก่งเร็วทันใจ

前表紙
บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด - 192 ページ

คู่มือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น

ที่จะช่วยให้คุณเก่งพูดสนทนาได้

เเบบเร็วทันใจ !


ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

 

目次

セクション 1
3
セクション 2
4
セクション 3
10
セクション 4
11
セクション 5
26
セクション 6
34
セクション 7
38
セクション 8
40
セクション 9
42
セクション 10
75
セクション 11
123

多く使われている語句

กรยา กรรม กัคโค กุมภาพันธ์ คะบัง วะ คากรยา คาชวย คำกริยา คำช่วย คิ คิโน วะ คือ เคไตเดนวะ วะ เคยว เคียว วะ โคสุ โคะโนะ งะ งะ ฮโตะริอมะส งะ โฮะซีเดะสุ จเตนชยะ วะ จาก เสียง จิ โจ๊ะ ฉิญ ไป ไป ชุมิ วะ เช่น ใช่ ซุป ดังนี เดะ เดะซิตะ เดะลุ เดะวะอะริมะเซน เดะส เดะสกะ เดะสุ งานอดิเรกของฉันคือ เดะสุ วันนี้วันที่ เดือนที ตัวอย่างประโยค ตัวอักษร โต๊ะ ทันโจบิ วะ ทาน โทรศัพท์ โทะ โทะโมะดะจิ ไท นิ นิฮน โนะเดะ โนะ นะมะเอะ โบะคุวะ ประธาน ประโยคคาถาม ประโยคคำตอบ ประโยคเอ๋าตอบ เป็นต้น เป็น เสียง พรุ่งนีวันที ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ มา เมือวานคือวันที่ โมง โมะ ไม่ใช่ ยะ เยน ราคา เรยวริงะ และ วะตะชิวะ วะ โทะเทะโมะ วะ นัน วะ อิคุระ เดะสุก๊ะ วันนี้วันที่ วิ โวีะ สกาโตะ หรือ อมะ อะ อะชตะ วะ อะนะตะ โนะ อะนะตะ วะ นะนิโวะ อะนะตะ วะ อิทสี อะโนะ อันได้แก่ อ่านว่า อิคิมะสุ อิไต เดะสุ อิมะสู อีน อุ อุจิ อุจิ เอ๊ะ โอ๊ะ ฮะ ฮิ ะตะชิ โนะ PS VN VNTGS dTo

書誌情報