中国古代火炮史

前表紙
上海人民出版社, 1989 - 327 ページ
Ben shu dui wo guo gu dai huo pao de chan sheng, fa zhan, zhi zao, zuo yong, xiao wang deng fang mian zuo le tan tao.

この書籍内から

他の版 - すべて表示

多く使われている語句

書誌情報