ページの画像
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]

LETTEROEFENINGEN,

OF
. TIJDSCHRIFT

VAN
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

WAARIN DE
BOEKEN EN SCHRIFTEN,

i

DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG
TEVENS EN VRIJ MOEDIG VERHAN-

DELD WORDEN.

BENEVENS

MEN GELW ERK,

tot Fraaije Letteren , Kunsten en Wetenschappen,

betrekkelijk.

TW E E DE STU K.

VOOR

1842.
M E N GE LW E R K.

Te AMSTERDAM, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KROE

en
J. W. IJNTEMA.

« 前へ次へ »