Limba shi literatura moldoveni汀aske虋, 第 19〜20 巻

前表紙
Akademii汀a de Shtiint汀se a RSS Moldovenesht'., 1976

この書籍内から

レビュー - レビューを書く

レビューが見つかりませんでした。

目次

ЯНУАРИЕМАРТИЕ 1
3
С ЧИБОТАРУ Следуя ленинский заветам
6
И ВАРТИЧАН Де ла абечедар ла енчиклопедие
14
著作権

他の 9 セクションは表示されていません

他の版 - すべて表示

多く使われている語句

адикэ аич аколо акчентулуй ал алте АН анумите апарте ар артиколул асеменя астфел асупра атыт ауторул ачастэ ачест ачестор аша Бережан ведере ворба ворбирий Гоян дакэ дар деоарече деспре дин динтре доар доуэ дрепт дупэ кум екземплу еле есте казул Кантемира каре Кишинэу конституе ку кувинте кувинтеле кувинтелор кувынтул Култура кум Кучиерь кынд кыт ши кэ ын ла литераре литература лор луй лукраре май мулт маре Молд молдавского Молдова молдовенешть молдовеняскэ ноастрэ нумай одатэ омулуй опера парте пе каре пентру планул поате фи поезия поемул презинтэ примул прин пропозицией прочесул пуцин реализаря русэ рынд сау сенсул советиче сочиалист спре суб сынт сэ сэ фие тимпулуй типурь тоате требуе сэ Удлер ун унеле унитате унор урмаре фапт фаптул кэ фацэ фаче феминине фиинд фиксате форма формэ фост фэрэ челе май чея че ши ын Штиинца ымбинэрь Ын ачест ын кадрул ын лимба ын мод ын шт ынсэ ынтр'о ынтр'ун ынтре языка

書誌情報