Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen

前表紙
Klaas Antonius Donato Smelik, Adriaan Cornelis Dixhoorn
Maklu, 2017/05/29 - 248 ページ

 De geschiedenis van de Joden in Middelburg en de rest van Zeeland is een fascinerend onderwerp, waarin actuele thema’s als godsdienstvrijheid, tolerantie, integratie en discriminatie een belangrijke rol spelen. Middelburg is trots op zijn vrijheidsgezindheid en inderdaad, toen Portugese Joden zich aan het begin van de zeventiende eeuw in Middelburg vestigden, konden zij in de Zeeuwse hoofdstad veilig terugkeren naar de godsdienst die zij onder de druk van de Spaanse Inquisitie hadden moeten opgeven. Ondanks de oppositie van de Middelburgse kerkenraad werd aan de godsdienstvrijheid voor Joden niet getornd, ook al werden zij in andere opzichten gediscrimineerd. Toen de Joden gelijkberechtigd werden aan het einde van de achttiende eeuw, begon hun integratie in de Nederlandse maatschappij. In dit boek wordt in detail getoond hoe succesvol die was tot het fatale jaar 1942, toen de Zeeuwse Joden werden gedeporteerd naar Amsterdam op weg naar de vernietiging. Dit leek het einde te betekenen van het Joodse leven in Zeeland, maar het is anders gegaan, zoals in dit boek wordt uiteengezet. De synagoge van Middelburg, die tijdens de oorlog in een puinhoop was veranderd, werd in volle glorie hersteld, terwijl ook de Joodse gemeente van Zeeland is herleefd. Als teken hiervan weerklinkt in de fraaie Middelburgse synagoge elke sjabbat en elke feestdag weer de stem van de voorzanger. De boeiende geschiedenis van de Joden in Zeeland wordt in dit rijk geïllustreerde boek levendig beschreven door een keur van deskundigen, waardoor een veelzijdig beeld ontstaat van de plaats die deze bevolkingsgroep binnen Zeeland heeft ingenomen en nog steeds inneemt door de eeuwen heen.

 

レビュー - レビューを書く

レビューが見つかりませんでした。

ページのサンプル

目次

Klaas A D Smelik Arjan van Dixhoorn
16
Hoofdstuk 2
27
Hoofdstuk 8
28
De Joodse begraafplaatsen van Middelburg
33
een verhaal in vogelvlucht
49
Hoofdstuk 4
61
Hoofdstuk 5
75
Joods beroepsleven in Middelburg en de Mediene
87
Het herstel van de Joodse gemeenschap in Middelburg na de Sjoa
147
Hoofdstuk 9
159
Hoofdstuk 9b Jacob Jehuda Leon en de tempel van Salomo
171
Hoofdstuk 9c Opkomst en ondergang van een wethouder Marc
181
Hoofdstuk 9d Etty Hillesum
193
Bijlage
207
Bibliografie
223
Lijst van illustraties
229

Hoofdstuk 6
101
Hoofdstuk 7
131
Over de auteurs
237
著作権

多く使われている語句

著者について (2017)

KLAAS A.D. SMELIK doceerde Hebreeuws, Hebreeuwse Bijbel, Jodendom, Oude Geschiedenis en Oudoosterse religies in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Brussel, Leuven en Gent. Sinds 2006 is hij directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg. Hij heeft een veertigtal boeken op zijn naam staan.  

ARJAN VAN DIXHOORN is sinds 2013 namens het Familiefonds Hurgronje bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht) in Middelburg. Van 2005 tot en met 2014 was hij postdoctoraal onderzoeker aan de universiteiten van Antwerpen en Gent.

書誌情報