Letopiseţul Ţării Moldovei

前表紙
Litera, 2016/01/12 - 211 ページ
0 レビュー

Urechi au luat izvoarele letopisețului să u în cronicile anterioare a ță rii în predaniile bă trânilor în hrisoavele domnilor și îndeosă bi în cronicarii leșești a că ror limbă precum și acea latinească le cunoștea. De aceasta nu trebuie să ne miră m. înaintea venirei domnilor țarigră deni limbile latină slavonă și polonă era tot așa de familiare boierilor și tot ce era însemnat în societatea română precum mai pre urmă se fă cură acea elină în timpul fanarioților și astă zi acea franțeză . [...] Cronica lui Urechi au slujit de urzeală tuturor cronicarilor urmă tori. Mai întâi ea au slujit la compilațiile lui Evstratie Logofă tul Simeon Dască lul și Misail Că lugă rul. Lucrarea acestor s-au mă rginit în copierea letopisețului lui Urechi cu oareșcare adaosuri și notiții geografice a ță rilor megieșite cu Moldova.Mihail KOGă‚LNICEANU Notiție biografică a cronicarilor Moldaviei

 

レビュー - レビューを書く

レビューが見つかりませんでした。

ページのサンプル

目次

セクション 16
セクション 17
セクション 18
セクション 19
セクション 20
セクション 21
セクション 22
セクション 23

セクション 9
セクション 10
セクション 11
セクション 12
セクション 13
セクション 14
セクション 15
セクション 24
セクション 25
セクション 26
セクション 27
セクション 28
著作権

他の版 - すべて表示

多く使われている語句

書誌情報