Islandske Folkesagn

前表紙
Gyldendalske boghandel, 1862 - 259 ページ
 

レビュー - レビューを書く

レビューが見つかりませんでした。

ページのサンプル

他の版 - すべて表示

多く使われている語句

人気のある引用

87 ページ - Gjærdet, der var blevet opfort om Dagen; derved faldt der et stort Stykke af Gjærdet ned, og hvor ofte man end siden stoppede Hullet til, vilde det dog aldrig blive staaende, hvorfor man siden paa det Sted anbragte en Laage til Kirken. Men det Sidste man saae til Hestens Færd, var, at den gjorde et Sæt , saasnart den følte sig fri , og ikke standsede den, før den kom ned i Holtesø.
86 ページ - Middag, den Gamle kom ikke, og de Andre syntes, at han blev noget længe borte. Ved Middagstid saae de ham dog endelig komme, førende en graa Hest ved Tøilen bag efter sig.
87 ページ - Heste bort og selr blev alene tilbage. Den Gamle tog da Hesten og gav den en ligesaa stor Byrde paa Ryggen, som man tidligere hver Gang gav alle de andre Heste at bære tilsammen, og gik siden frem og tilbage med Hesten, som nu forholdt sig ganske rolig.
205 ページ - ... at hælbenet såredes. Således kom Sæmund og hans stalbrødre bort fra skolen. Andre fortæller derimod, at da Sæmund gik op ad trappen og kom til skoledoren, skinnede solen ham imøde og kastede hans skygge på væggen. Da fanden vilde tage Sæmund, svarede denne: »Jeg er ikke den sidste; ser du ikke den, der kommer efter mig?
27 ページ - Jeg vilde ønske, at Gud lod Dig prøve noget Lignende, før Du døer; jeg beder ikke derom af Had til Dig, men for at Du selv kan vide, hvad jeg maa lide for din Skyld.
19 ページ - Alt dette foregik , ventede Arne udenfor Døren, men ind i Kirken gik han ikke. Siden kom Præsten ud af Kirken og Menigheden efter ham, og da Folket takkede Præsten for Prædikenen, gjorde Arne ligesaa og tog Præsten i...
204 ページ - ... forskellige beretninger om, hvorledes Sæmund slap ud. Efter én fortælling var han der samtidig med to landsmænd, Kalf Arneson og Halfdan Edjernson, der senere blev præst i Fell. De skulde forlade skolen på én gang og så tilbød Sæmund at gå sidst ud, hvormed de andre jo var vel fornojede. Sæmund kastede da en stor kappe om sig, men lod ærmerne hænge løse og knappede den ikke til. For at komme ud af skolehuset, skulde man op ad en trappe, og da Sæmund nu gik sidst op, greb fanden...
21 ページ - Fader har byttet Kald med Præsten her paa Stedet og er flyttet bort fra Øerne, for at jeg kan være i Nærheden af Dig; heraf kan Du nu see, hvormeget jeg har at sige hos min Fader ; kom derfor med mig og drag bort igjen , hvis Du ikke synes om Alt hos mig.
55 ページ - Folk ikke ret kunde hegribe, hvorledes det hang sammen og syntes, at det var, som om hos ham havde hvert Dyr to Hoveder. Men han sagde, at han havde Dronning Hildur at takke for hele sin Velstand.
86 ページ - Den Graa var meget ondskabsfuld og slem imod de andre Heste, bed og sparkede dem , og sled sig løs fra dem, og det blev Enden paa Legen, at ingen af de andre Heste kunde nære sig for den. Folkene, der...

書誌情報